Utsikt hjemme Utsikt hjemme Utsikt hjemme
Trender - temperatur og nedbør English

 

Dataene er basert på målinger ved Konnerud værstasjon siden april 2008 (nedbør siden januar 2008). De siste 12 månedene er også en del av gjennomsnittet. Tallene for inneværende måned inneholder tall til og med i dag.


Årlig temperaturutvikling
Måned Gjennomsnitt siden april 2008 Siste måned Differanse
Januar -3.1°C -2.2°C (2018) 0.9°C0.9°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Februar -2.6°C -5.0°C (2018) -2.4°C2.4°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Mars 1.6°C -3.0°C (2018) -4.6°C4.6°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
April 6.0°C 5.6°C (2018) -0.4°C0.4°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Mai 11.3°C 15.5°C (2018) 4.2°C4.2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Juni 14.6°C 17.1°C (2018) 2.5°C2.5°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Juli 17.2°C 21.0°C (2018) 3.8°C3.8°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
August 15.0°C 15.4°C (2018) 0.4°C0.4°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
September 11.8°C 11.7°C (2018) -0.1°C0.1°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Oktober 6.4°C 7.1°C (2018) 0.7°C0.7°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
November 2.2°C 5.5°C (2018) 3.3°C3.3°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Desember -1.7°C -1.0°C (2017) 0.7°C0.7°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
 
Årsgjennomsnitt siden april 2008: 6.6°C
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 7.2°C
Temperaturendring de siste 12-månedene: 0.6°C0.6°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.Årlig nedbørsutvikling
Måned Gjennomsnitt siden januar 2008 Siste måned Differanse
Januar 84.1 mm 131.4 mm (2018) 47.3 mm47.3 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Februar 50.2 mm 54.2 mm (2018) 4.0 mm4 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Mars 52.0 mm 22.6 mm (2018) -29.4 mm29.4 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
April 40.7 mm 28.4 mm (2018) -12.3 mm12.3 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Mai 83.0 mm 42.4 mm (2018) -40.6 mm40.6 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Juni 86.7 mm 57.6 mm (2018) -29.1 mm29.1 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Juli 99.4 mm 40.4 mm (2018) -59.0 mm59 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
August 134.5 mm 47.6 mm (2018) -86.9 mm86.9 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
September 105.5 mm 137.6 mm (2018) 32.1 mm32.1 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Oktober 96.1 mm 57.6 mm (2018) -38.5 mm38.5 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
November 77.8 mm 103.2 mm (2018) 25.4 mm25.4 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Desember 58.0 mm 51.0 mm (2017) -7.0 mm7 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
 
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 968.0 mm
Nedbør de siste 12 månedene: 774.0 mm
Endring i nedbør de siste 12 månedene: -194.0 mm194 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.